a:Drake

comprehensive geocaching solution

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


user:zdroje_map

Zdroje map

Zde najdete bloky nastavení pro různé zdroje map. Můžete si sestavit vlastní konfigurační soubor, který bude obsahovat právě ty mapy, které se vám hodí.

Postup:

 1. Zkopírujte soubor map-config.xml do PC a otevřete ho pomocí notepadu nebo jiného obyčejného textového editoru (ne MS Word).
 2. Postupně zkopírujte konfigurace pro mapy, které chcete použít.
 3. Zkontrolujte, že výsledný soubor má na začátku tag <aDrake> a na konci </aDrake>.

Zde uvedné konfigurace jsou bez záruky, pocházejí od různých autorů. Bylo by pěkné, kdyby ti, kdo sem něco přidají, připojili i svůj podpis a nějaký kontakt.

Nastavení pro Mapy.cz

Mapy.cz

Mapy.cz nelze z licenčních důvodů stahovat a ukládat do telefonu. Program nicméně i nadále umožňuje zobrazovat mapové podklady ve formátu UTM33 (viz Technický popis map). To znamená, že pokud máte mapu v tomto formátu, můžete ji nahrát do telefonu a používat.

Pro zájemce je tu i dopis od Seznamu.

Dopis o Seznamu

Nastavení pro MTB mapu

http://mtbmap.cz

 <MapSource>
  <type>Google</type>
  <name>MTB Mapa</name>
  <storage>database</storage>
  <MapType mode="basic">
   <name>MTB Mapa</name>
   <file>mtb/mtb</file>
   <url>http://tile.mtbmap.cz/mtbmap_tiles/{z}/{x}/{y}.png</url>
   <defaultZoom>14</defaultZoom>
   <minZoom>1</minZoom>
   <maxZoom>18</maxZoom>
  </MapType>
 </MapSource>

Nastavení pro offline mapy ve formátu UTM33

 <MapSource>
  <type>UTM33</type>
  <name>Mapy UTM33</name>
  <file>mapy_cz</file>
  <storage>database</storage>
  <MapType mode="basic">
   <name language="cs">Turistická</name>
   <name>Hiking</name>
   <file>turist</file>
   <url></url>
   <defaultZoom>12</defaultZoom>
   <minZoom>3</minZoom>
   <maxAvailZoom>16</maxAvailZoom>
   <maxZoom>18</maxZoom>
  </MapType>
  <MapType mode="basic">
   <name language="cs">Základní</name>
   <name>Basic</name>
   <file>base_n</file>
   <url></url>
   <defaultZoom>12</defaultZoom>
   <minZoom>3</minZoom>
   <maxAvailZoom>16</maxAvailZoom>
   <maxZoom>18</maxZoom>
  </MapType>
  <MapType mode="basic">
   <name language="cs">Ortofoto</name>
   <name>Ortophoto</name>
   <file>ophoto</file>
   <url></url>
   <defaultZoom>12</defaultZoom>
   <minZoom>3</minZoom>
   <maxAvailZoom>17</maxAvailZoom>
   <maxZoom>18</maxZoom>
  </MapType>  
  <MapType mode="overlay">
   <name language="cs">Turistické trasy</name>
   <name>Hiking trails</name>
   <file>ttur</file>
   <url></url>
   <defaultZoom>12</defaultZoom>
   <minZoom>3</minZoom>
   <maxAvailZoom>16</maxAvailZoom>
   <maxZoom>18</maxZoom>
  </MapType>
  <MapType mode="overlay">
   <name language="cs">Cyklotrasy</name>
   <name>Bike trails</name>
   <file>tcyklo</file>
   <url></url>
   <defaultZoom>12</defaultZoom>
   <minZoom>3</minZoom>
   <maxAvailZoom>16</maxAvailZoom>
   <maxZoom>18</maxZoom>
  </MapType>
 </MapSource>

Nastavení pro Google Maps

Google Maps

 <MapSource>
  <type>Google</type>
  <name>Google Maps</name>
  <storage>database</storage>
  <MapType mode="basic">
   <name language="cs">Základní</name>
   <name>Basic</name>
   <file>google\map</file>
   <url>http://mt0.google.com/vt/x={x}&amp;y={y}&amp;z={z}</url>
   <defaultZoom>14</defaultZoom>
   <minZoom>1</minZoom>
   <maxZoom>18</maxZoom>
  </MapType>
  <MapType mode="basic">
   <name language="cs">Satelitní</name>
   <name>Sattelite</name>
   <file>google\sat</file>
   <url>http://khm0.google.com/kh/v=150&amp;src=app&amp;x={x}&amp;y={y}&amp;z={z}</url>
   <defaultZoom>14</defaultZoom>
   <minZoom>1</minZoom>
   <maxZoom>18</maxZoom>
  </MapType>
  <MapType mode="basic">
   <name language="cs">Terénní</name>
   <name>Terrain</name>
   <file>google\terr</file>
   <url>http://mt0.google.com/vt/lyrs=t@130,r@209000000&amp;hl=cs&amp;src=app&amp;x={x}&amp;y={y}&amp;z={z}&amp;s=Ga</url>
   <defaultZoom>14</defaultZoom>
   <minZoom>1</minZoom>
   <maxZoom>18</maxZoom>
  </MapType>
 </MapSource>
 

Zjištění čísla verze satelitní mapy
 1. Číslo verze je za v=, v příkladu 171
 2. Toto číslo dej do URL pro satelitní mapu

Nastavení pro turistické mapy Shocart a Amapy s reliéfem

 <MapSource>
  <type>Google</type>
  <name>Turisticke mapy</name>
  <MapType mode="basic">
   <name>Shocart</name>
   <file>shocart</file>
   <url>http://services.tmapserver.cz/ftiles/gm/shc/{z}/{x}/{y}.png</url>
   <defaultZoom>14</defaultZoom>
   <minZoom>7</minZoom>
   <maxZoom>15</maxZoom>
  </MapType>
  <MapType mode="basic">
   <name>Amapy</name>
   <file>amapy</file>
   <url>http://maps11.i0.cz/mps/ch_turis/{z}/{x}/{x}_{y}.gif</url>
   <defaultZoom>14</defaultZoom>
   <minZoom>13</minZoom>
   <maxZoom>16</maxZoom>
  </MapType>
  <MapType mode="overlay">
   <name>Relief</name>
   <file>relief</file>
   <url>http://toolserver.org/~cmarqu/hill/{z}/{x}/{y}.png</url>
   <defaultZoom>14</defaultZoom>
   <minZoom>7</minZoom>
   <maxZoom>16</maxZoom>
  </MapType>
 </MapSource>

Nastavení pro MyTopo (pouze USA)

MyTopo (pouze USA)

 <MapSource>
  <type>Google</type>
  <name>MyTopo (pouze USA)</name>
  <MapType mode="basic">
   <name>Základní</name>
   <file>mytopo</file>
   <url>
    http://maps.mytopo.com/groundspeak/tilecache.py/1.0.0/topoG/{z}/{x}/{y}.png
   </url>
   <defaultZoom>14</defaultZoom>
   <minZoom>1</minZoom>
   <maxZoom>18</maxZoom>
  </MapType>
 </MapSource>

Nastavení pro Open Street Maps

Open Street Maps

 <MapSource>
  <type>Google</type>
  <name>Open Street Map</name>
  <MapType mode="basic">
   <name>Základní</name>
   <file>osm</file>
   <url>http://a.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png</url>
   <defaultZoom>14</defaultZoom>
   <minZoom>1</minZoom>
   <maxZoom>18</maxZoom>
  </MapType>
 </MapSource>

Nastavení pro ArcGIS

dodal pajan77
ArcGIS

 <MapSource>
  <type>Google</type>
  <name>ArcGIS</name>
  <storage>database</storage>
  <MapType mode="basic">
   <name>Topo</name>
   <file>arcgistopodb</file>
   <url>http://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Topo_Map/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}</url>
   <defaultZoom>16</defaultZoom>
   <minZoom>2</minZoom>
   <maxZoom>18</maxZoom>
  </MapType>
  <MapType mode="basic">
   <name>Street</name>
   <file>arcgisstreetdb</file>
   <url>http://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Street_Map/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}</url>
   <defaultZoom>16</defaultZoom>
   <minZoom>2</minZoom>
   <maxZoom>18</maxZoom>
  </MapType>
 </MapSource>

Nastavení pro Freemap Slovakia

Freemap Slovakia

 <MapSource>
  <type>Google</type>
  <name>Freemap Slovakia</name>
  <MapType mode="basic">
   <name>Základní</name>
   <file>FMSlovakia</file>
   <url>http://www.freemap.sk/layers/allinone/?/BN/{z}/{x}/{y}</url>
   <defaultZoom>14</defaultZoom>
   <minZoom>1</minZoom>
   <maxZoom>18</maxZoom>
  </MapType>
 </MapSource>

 <MapSource>
  <type>Google</type>
  <name>Freemap Slovakia</name>
  <MapType mode="basic">
   <name>Základní</name>
   <file>FMSlovakia</file>
   <url>http://tiles.freemap.sk/A/{z}/{x}/{y}</url>
   <defaultZoom>14</defaultZoom>
   <minZoom>1</minZoom>
   <maxZoom>18</maxZoom>
  </MapType>
  <MapType mode="basic">
   <name>Turistická</name>
   <file>FMSlovakiaT</file>
   <url>http://tiles.freemap.sk/T/{z}/{x}/{y}</url>
   <defaultZoom>14</defaultZoom>
   <minZoom>1</minZoom>
   <maxZoom>18</maxZoom>
  </MapType>
  <MapType mode="basic">
   <name>Cykloatlas</name>
   <file>FMSlovakiaC</file>
   <url>http://tiles.freemap.sk/C/{z}/{x}/{y}</url>
   <defaultZoom>14</defaultZoom>
   <minZoom>1</minZoom>
   <maxZoom>18</maxZoom>
  </MapType>
 </MapSource>

Nastavení pro Ovi Nokia

http://maps.ovi.com/

 <MapSource>
  <type>Google</type>
  <name>Ovi Nokia</name>
  <MapType mode="basic">
   <name>Basic</name>
   <file>ovi</file>
   <url>http://maptile.maps.svc.ovi.com/maptiler/maptile/newest/normal.day/{z}/{x}/{y}/256/png8</url>
   <defaultZoom>12</defaultZoom>
   <minZoom>1</minZoom>
   <maxZoom>17</maxZoom>
  </MapType>
 </MapSource>

Nastavení pro OutdoorActive DE (německé turistické mapy)

http://www.outdooractive.com

 <MapSource>
  <type>Google</type>
  <name>OutdoorActive DE</name>
  <MapType mode="basic">
   <name>Basic</name>
   <file>outdooractive</file>
   <url>http://t0.outdooractive.com/portal/map/{z}/{x}/{y}.png</url>
   <defaultZoom>12</defaultZoom>
   <minZoom>8</minZoom>
   <maxZoom>16</maxZoom>
  </MapType>
 </MapSource>