a:Drake

comprehensive geocaching solution

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


user:zacatek

První kroky

Nejprve je dobré si ujasnit, zda je pro tebe a:Drake vhodný. K tomu dobře poslouží dvě jednoduché otázky a rozhodovací tabulka.

Používáš GeoGet? Jsi Premium Member? Doporučení
ano ano a:Drake je pro tebe zajímavá volba
ano ne a:Drake je pro tebe stále celkem užitečný, ale občas ti bude něco chybět
ne ano
ne ne Raději se podívej po jiné aplikaci

Další kroky:

  1. Aplikaci je pochopitelně třeba nainstalovat, pro začátek základní a:Drake zdarma, pokud chceš podpořit autora, pak placený a:Drake Plus.

  2. V Nastavení vyber, kam se mají ukládat data aplikace, zda do interní paměti nebo na SD kartu. Pokud ani jedna volba nefunguje správně, zvol možnost „Jiné“ a cestu naklikej ručně. Musí jít o složku, kam může a:Drake zapisovat, standardně něco jako /storage/sdcard0/Android/data/cz.adrake/files. Umístění se může lišit podle verze Androidu a výrobce telefonu.

  3. Zkontroluj název databáze, přednastaveno je cachedb.db3, aby nedošlo k nechtěné kolizi s databází z GeoGetu. Pokud GG používáš, přesuň nejprve databázi do úložiště nastaveného v předchozím kroku a pak její název zadej sem (lze ji prostě vybrat, není nutné název opisovat).

  4. Zkus vyhledat nějaké keše - nastav filtr a spusť hledání.

  5. Otevři si listing nalezené keše a zkus ho zaktualizovat pomocí kulatých dvou šipek v záhlaví (připojení k internetu musí být funkční). Zobrazí se výzva k přihlášení na Geocaching Live, použij svoji přezdívku a heslo (k zadávaným údajům a:Drake nemá přístup, není třeba se bát vyzrazení). Po úspěšném přihlášení se a:Drake vrátí do hlavního menu a poslední akci je třeba zopakovat.

  6. Pokud se vše povedlo, zkus navigovat ke keši. Z hlavní obrazovky detailu keše vyber „Navigovat“, aplikace se přepne na kompas a je to.