a:Drake

comprehensive geocaching solution

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


user:maps

Zdroje map

V programu lze používat dva základní typy map:

  1. bitmapové - mapa je tvořena obrázky, větší území má velký datový objem
  2. vektorové (Mapsforge vector maps) - mapa je tvořena databází, popisující jednotlivé objekty

Zdroje bitmapových map lze nastavit v konfiguračním souboru map-config.xml. Ukázkové příklady nastavení pro různé mapy najdete zde.

Návod na výrobu mapy pomocí MobAC. Je sice určený pro Locus, ale postup podle bodů 1 až 13 je stejný.

Vektorové mapy se v map-config.xml nenastavují, ale jsou přidány automaticky jako další volba zdroje map, více najdete zde.