a:Drake

comprehensive geocaching solution

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


spolupracepc

a:DrakeSync

screenshot.jpg Plugin programu GeoGet pro synchronizaci dat s a:Drake - aplikací pro zařízení se systémem Android, určené k provozování Geocachingu v terénu.

 • obousměrná synchronizace databází s programem GeoGet
 • zálohování databáze a:Drake v PC
 • podpora připojení přes Externí disk, FTP nebo OffLine režim
 • generování FieldNotes a upload na www.geocaching.com
 • generování a přenos 'Stop' z a:Drake do PC
 • jednoduchá správa Stopy (zaznamenané trasy) a její náhled pomocí kml aplikace, např. GoogleEarth
 • správce pro přípravu offline map z programu GeoKuk, Mobile Atlas Creator, MAPC2MAPC

Download

 • Popis pluginu a aktuální verzi ke stažení naleznete na domovských stránkách projektu GeoGet

Popis

 • Aktualizace změn provedených v databázi a:Drake zpět do GeoGetu
  • Přenese se vybraná databáze do datového adresáře GeoGetu a nastaví se jako aktivní.
  • Vyfiltrují se pouze keše u kterých došlo ke změně po nastaveném datumu a vyexportují se do souboru gpx.
  • Přepne se na původní databázi a z uloženého gpx souboru se naimportují data.
  • Po ukončení pluginu je možnost zobrazit keše, u kterých došlo k aktualizaci.
  • Pozn: pokud smažete v a:Drake waypoint nebo celou cache, v databázi GeoGetu se nesmaže. Takovéto zásahy je tedy lepší provádět přímo v GeoGetu.
 • Možnost zálohování databáze a:Drake v PC
  • V datovém adresáři GeoGetu zůstane zachována (pokud je volba zaškrtnuta) přenesená databáze z a:Drake pod stejným názvem jako byl v PDA, pouze s předponou „AD_“.
  • Je možné s ní běžným způsobem v programu GeoGet pracovat.
 • Podpora několika způsobů připojení Android telefonu k PC
  • Vložení SD karty z telefonu do čtečky v PC.
  • Připojení telefonu pomocí USB kabelu v režimu diskové jednotky.
  • Připojení telefonu přes FTP (vyžaduje instalaci vhodného FTP serveru do telefonu).
 • Generování FieldNotes z pomocné databáze a:Drake
  • Je možné povolit generování FieldNotes i přímo z pomocné databáze a:Drake (_adrake.db3).
  • pomocná databáze se nejprve přenese z PDA a následně se FN vygenerují od zadaného datumu a času
  • Pro generování FN je použita stejná šablona, kterou máte přímo v nastavení vlastního a:Drake
  • Po ukončení pluginu je možnost zobrazit keše, u kterých byla vygenerována FN.
  • Nastavení cílového adresáře pro FieldNotes se provádí v menu GeoGetu [Pluginy/Správce pluginů] a je stejný s adresářem pro přenos FN z PDA.
  • K dispozici je jednoduchý správce FN.
 • Přenos FieldNotes a Stop z a:Drake do PC
  • Vyexportované FieldNotes a Tracks programem a:Drake budou přeneseny do složek v PC.
  • Nastavení cílových adresářů se provádí v menu GeoGetu [Pluginy/Správce pluginů].
 • Upload FieldNotes na server geocaching.com
  • Musíte mít správně nainstalován, nastaven a zprovozněn GeoJarry - vyzkoušejte jeho funkčnost alespoň na nějakém pluginu, který je součástí distribuce GeoJarryho (např. GeoJarry-Download listing).
  • Můžete si vybrat zdrojový soubor FieldNotes buď přímo exportovaný z Programu a:Drake a přenesený do PC nebo generovaný z pomocné databáze a:Drake.
  • Po uploadu FieldNotes na server se otevře okno prohlížeče se stránkou seznamu nahraných FieldNotes a můžete provést jejich editaci a odeslání jako log.
  • Server akceptuje pouze FieldNotes starší než je časová značka posledního minule uploadovaného FieldNote, čili klidně můžete uploadovat to samé znovu a nedojde k duplikaci
   Pozor: to neplatí pokud na serveru fieldnotes smažete pomocí tlačítka „Clear All Field Notes“, pak se časová značka vynuluje a dojde k uploadu všech fieldnotes obsažených v souboru znovu. Pro mazání tedy raději použijte zaškrtávátka a tlačítko „Bulk Delete“.
 • Přenos databáze GeoGetu do a:Drake
  • Nejprve se zkontroluje zda byla provedena aktualizace databáze GG z PDA. Pokud je aktualizace starší než 1h, zobrazí se upozornění aby nedošlo k nechtěnému přepsání aktuálních informací (poznámky, WP, atp.) v databázi PDA.
  • Připraví se pracovní databáze, která je dle nastavení buď kopií aktivní databáze nebo jsou do ní naimportovány pouze body z aktuálního seznamu.
  • Pracovní databáze se nakopíruje do a:Drake.
  • Můžete si zvolit název cílové databáze - pro podporu více databází, mezi kterými pak můžete v PDA přepínat (přejmenováním)
 • Synchronizace offline obrázků listingů mezi programem GeoGet a a:Drake
  • Kopírování probíhá na základě časové značky jednotlivých souborů. Přenos probíhá oběma směry, tedy v PC i v PDA by se měly udržovat všechny obrázky. Stáhnete-li si tedy nějaké obrázky pri lovech v terénu, přenesou se vám do PC také. To platí pro režim ActiveSync. V režimu Externího disku se pouze kopírují z PC do PDA.
  • Při větším množství souborů je tato operace časově náročnější!
 • Správce profilů
  • Máte k dispozici jednoduchého správce profilů, pomocí kterého si můžete vytvořit šablony nastavení nejčastěji používaných funkcí
  • Je možné profily zakládat, mazat nebo upravovat stávající
  • Je možné vyvolat default hodnoty všech voleb
 • Správce map
  • Je k dispozici jednoduchý správce map.
  • Seznam map se automaticky načítá z konfiguračních souborů map-config.xml, které se nacházejí v instalační a datové složce a:Drake. Pro správnou funkci je nutné provést alespoň jednou připojení přes ActiveSync a načtení konfigurace tlačítkem „Načíst nastavení“ v hlavním okně u volby ActiveSync.
  • Vytváří oba podporované formáty map, tedy OSMTracker i BigPlanet, RMaps (SQLite).
  • Při tvorbě map se pracuje přímo s datovou složkou PD, tedy musí být k PC připojena přes čtečku karet nebo jako externí disk přes USB kabel. Vytvářet mapy je tedy možné pouze v režimu připojení „Externí disk“.
  • Po otevření správce map proveďte načtení seznamu map pomocí tlačítka „Obnovit“ - načte se konfigurace ze všech map-config.xml souborů.
  • Následně vyberte mapu a typ mapy, do které chcecte importovat nové mapové kachle, případně vyberte i zdrojový adresář map a stiskněte příslušné tlačítko pro import.
  • Pro import je možné vybrat ze tří zdrojů - z programu GeoKuk, MobileAtlasCreator a nebo MAPC2PAPC. V případě programu GeoKuk je možné označit několik typů mapových kachlí současně a importovány pak budou pouze označené typy kachlí.
  • Zdrojové mapy z MobAtlCr musí být vždy ve formátu OSMTracker. Cílový formát je možné zvolit dle vybrané mapy, o převod ze souborového systému do databáze se postará PDS.
  • GeoKuk (www.mapy.cz)
  • Nainstalujte program GeoKuk
  • V menu programu GeoGet [Pluginy/Správce pluginů/aDrakeSync/GeoKukPath] je možnost upravit nastavení cesty k mapovým kachlím programu GeoKuk. Standardně je nastaven tag: <auto> a plugin si cestu zjišťuje sám z registru PC. V případě komplikací s automatickou cestou, je možné cestu zadat běžným způsobem (default='C:\Users\-NameOfUser-\geokuk\prchave\kachle', kde -NameOfUser- je název vašeho profilu v PC).
  • V ADS, ve správci map označte požadovanou mapu (pouze Mapy CZ), do které se bude importovat, označte typy mapových kachlí (base, turist,..) a stiskněte tlačítko „GeoKuk“.
  • V Mobile Atlas Creatoru nastavte [Atlas settings/Format] na „OSMTracker tile storage“
  • Nechte vytvořit atlas map
  • V ADS, ve správci map vyberte složku s vytvořeným atlasem. Označte požadovanou mapu, do které se bude importovat a stiskněte tlačítko „MobAtlCr“.
  • MAPC2MAPC (např. z map OziExploreru)
  • V programu OziExplorer otevřte požadovanou mapu.
  • Vyexportujte ji pomocí „File/Save Map to Image File/Color Image“. Zadejte název souboru, jakou část mapy má exportovat a zvolte typ .bmp
  • Ukončete OziExplorer a spusťte MAPC2MAPC
  • Otevřte uloženou mapu pomocí „File/Calibration“
  • Zvolte „File/Write Mobile Atlas“ a v dialog. okně vyberte „OSMTracker“, zvolte požadovaný zoom (pro CZ Topo mapy je vhodné 16, případně pak i 17 a 18) - Pozor! Operace je značně náročná na paměť PC, budete potřebovat min. 2G RAM a víc!
  • Po zobrazení vytvořených kachlí stiskněte tlačítko OK nahoře uprostřed. Žádné nemusíte odmazávat, o to se následně postará plugin ADS.
  • V ADS, ve správci map vyberte složku s vytvořeným atlasem (\*_atlas) nebo můžete vybrat i nadřazenou složku (\složka\*_atlas), ve které se nacházejí složky atlasů, pak naimportuje všechny atlasy z této složky. Označte požadovanou mapu, do které se bude importovat a stiskněte tlačítko „MAPC2MAPC“.
  • Plugim ADS automaticky vynechá všechny okrajové bílé kachle a v případě překryvu mapových kachlí ze dvou sousedících mapových čtverců, vybere ty, které obsahují větší část mapy (většinou celou).
  • Když nejdou v MAPC2MAPC otevřít nějaké .map soubory, jde je úspěšně převést pomocí DRGMapCal do formátu .jpr a poté už jde mapa krásně rozřezat…
  • Za postup a doladění děkuji lentomovi

screenshot_googleearth.jpg

 • Správce stopy
  • Je k dispozici pokročilý správce zaznamenaných stop (tras). Stopy z a:Drake jednoduše načtete, provedete potřebné úpravy a můžete je opět jednoduše přenést zpět pro použití v a:Drake.
  • Stopy je možné přejmenovávat, dělit, spojovat, mazat, exportovat a zobrazit náhled pomocí aplikace asociované na kml soubory - např. GoogleEarth.
  • Je možné zobrazit statistiku výletu pro jednu stopu nebo pro několik stop dohromady.
  • Všechny operace (mimo přejmenování) je možné provádět na jednu stopu nebo několik označených stop současně. Je tak možný náhled na několik stop najednou, případně spojovat a dělit stopy hromadně, atp.
Použité zkratky na této stránce
GG program GeoGet
AD program a:Drake
ADS tento plugin a:DrakeSync
FN FieldNotes - poznámky z terénu
PDA PDA, MDA, atp. s OS Android
spolupracepc.txt · Poslední úprava: 2013/12/08 20:35 (upraveno mimo DokuWiki)