a:Drake

comprehensive geocaching solution

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


user:vzorce

Řešení vzorců

Princip

Pro výpočet souřadnic pomocí vzorce jsou potřeba dvě informace:

 • indicie neboli proměnné
 • samotný vzorec

Proměnné obvykle platí pro všechny waypointy stejně, proto je zapisujeme přímo do poznámky u keše.

Vzorců může být i více (typická postupová multikeš), proto se vkládají (poloautomaticky) do poznáky ke každému postupovému waypointu.

POZOR: řešitel vzorců pracuje pouze s celými čísly. Pokud jsou ve vzorci potřeba desetinná čísla nebo různé funkce (sin, ln apod.) řešitele nepůjde použít.

Příprava v GeoGetu

Vzorce a konec konců i proměnné si můžeme připravit v GeoGetu předem doma. Obojí je uloženo v poznámkách mezi speciálními značkami <! !> nebo <? ?>. Oba typy značek jsou rovnocenné, lze je vzájemně zaměnit.

Proměnné jsou v poznámce keše

Vzorce jsou u waypointu v poli Poznámka

Postup krok za krokem

Vhodné je nejprve si připravit waypointy se vzorci, při jejich předzpracování a:Drake připraví automaticky proměnné. Toto funguje jen v případě, že pole pro proměnné je prázdné (aby se nezničily případné již existující indicie), takže v případě mnoha proměnných roztroušených v mnoha vzorcích to moc nepomůže :-)

1. Z listingu zkopírujeme do schránky vzorec
2. Obvyklým způsobem založíme waypoint
3. K waypointu přidáme vzorec

Vložení vzorce (1) Upravíme vzorec tak, aby na první řádce byl vzorec pro zeměpisnou šířku (N/S) a na druhé pro délku (E/W)
(2) Tlačítkem Zpracovat vzorce provedeme předzpracování vzorce, ten by se měl rozdělit na délkovou a šířkovou souřadnici.

4. Doladíme vzorce

Každý autor má svůj styl zápisu vzorce, takže je třeba je lehce upravit do formy, kterou a:Drake dokáže zpracovat. Základní pravidla syntaxe vzorce:

 • samostatně počítané skupiny číslic se uzavírají do hranatých závorek [ ]
 • lze použít sčítání (+), odčítání (-), násobení (*), dělení (/), mocninu (^) a kulaté závorky v obvyklém významu
 • respektuje se priorita operátoru, tj. nejdřív se násobí a dělí a teprve pak sčítá a odčítá

Pro zjednodušení nutných úprav slouží tlačítko Normalizovat vzorce, které:

 • nahradí vnější kulaté závorky hranatými (hranaté nechá být)
 • odstraní nadbytečné znaky
 • nahradí desetinnou čárku tečkou

Je-li vše v pořádku, můžeme zkusit Vypočítat vzorce tlačítkem

Malá poznámka k přebíraným vzorcům z listingů keší:

Pozor na některé odlišnosti v zápisech přebíraných vzorců. Některé mohou být snadno přehlédnutelné a mohou způsobit chybný výpočet - např.:

 • N 55°55, (A)(A+B)(C) je třeba odstranit mezeru za desetinou čárkou (spočítá se, ale nepovede se převzít do waypointu)
5. Postupně posbíráme indicie a zapíšeme je do poznámky u keše.

Poznámka má dva režimy, mezi kterými se přepíná ikonkou vpravo dole. Pokud tam svítí tužka, pracuje se s obyčejnou poznámkou, pokud je v rohu a:7, zadávají se proměnné.

Stejně lze proměnné zapisovat v detailu waypointu. Oba postupy jsou rovnocenné. Pamatuj, že proměnné jsou pro všechny waypointy společné.

Je třeba dodržet jednoduchá pravidla

 • proměnná musí začínat písmenem, za ním mohou následovat i číslice nebo jiné „bezpečné“ znaky, platné proměnné jsou třeba A, XY, N1, neplatná je A+
 • název a hodnotu oddělujeme rovnítkem nebo dvojtečkou, např. A=1 B:3
 • mezi proměnnými musí být odřádkování
 • je možné přiřadit více písmen zároveň, musí souhlasit počet písmen a číslic, např. ABC=456
 • je možné jednopísmenné proměnné přiřadit vícemístnou hodnotu, např. D=32
 • je možné použít vícepísmennou proměnnou, pracuje se s ní jako s celkem, např. XY=789
 • je možné definovat počítanou proměnnou, hodnoty, ze kterých se počítá musejí být známy předem. Příklad: A=1 B=2 X=A+B
6. Výpočet

Spočítáno Pokud je ve vzorci chyba (je špatně zapsaný, nesedí závorky, je tam chybný znak, nejsou definované hodnoty proměnných), vypíše se v poli Výsledek stručná chybová hláška. Po opravě můžeme provést nový výpočet, pokud je tentokrát vše v pořádku, dostaneme výsledek. Zároveň se automaticky spočítá ciferný součet, pokud ho autor pro kontrolu uvedl, máme ihned číslo k porovnání.

Pokud za desetinnou tečkou vyjdou méně než 3 místa, automaticky se doplní nuly na začátek desetinné části. Zároveň vyskočí upozornění, že tato situace nastala, protože ne vždy to tak musí být správně.

Výsledek můžeme ještě upravit (například doplnit desetinnou tečku, pokud se počítaly minuty jako jedno pěticiferné číslo) a převzít do waypointu.
Příklady

Řekněme, že máme zjištěné hodnoty A=6, B=2, C=3, D=4, E=5

Původní zápisUpravený zápisVýsledek
50°41.A(B+C+D)E'50°41.A[B+C+D]E50°41.695
50°41.A*(B+C+D)+E'50°41.[A*(B+C+D)+E]50°41.59 → 50°41.059