a:Drake

comprehensive geocaching solution

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


user:manual:gps

GPS

Pod volbou GPS najdeme tyto možnosti:

 • stav GPS
 • statistika výletu
 • průměrování

Stav GPS

Jednoduché zobrazení základních informací:

 • přijímané satelity
 • poloha
 • rychlost
 • nadmořská výška

Pro podrobnější informace je odtud možné přímo spustit program GPS Status, pokud je nainstalovaný. V opačném případě lze spustit Google Play a přes něj GPS Status stáhnout a nainstalovat.

.

.

.

.

.

Statistika výletu

Statistické informace o právě probíhajícím výletu, načítají se pouze v případě, že je v nastavení povoleno ukládání stopy, jinak nejsou k dispozici potřebná data.

 • vzdálenost
 • čas - měřidlo má tři stavy
  • celkový čas - hrubý čas od začátku měření do současnosti
  • čas výletu - doba „v pohybu“, tj. s odečtením přestávek
  • čas přestávek - doba, kdy se stálo; za přestávku se považuje situace, kdy se po dobu nejméně 15 minut nezmění poloha přijímače o víc jak 20 metrů
 • maximální rychlost
 • průměrná rychlost - měřidlo má dva stavy
  • hrubá průměrná rychlost = vzdálenost / celkový čas
  • průměrná rychlost = vzdálenost / čas výletu
 • minimální výška
 • maximální výška
 • výškový profil - zobrazuje posledních maximálně 8 kilometrů, výšková osa se automaticky přizpůsobuje rozsahu zobrazovaných hodnot

.

.

Průměrování

Nástroj určený zejména pro autory keší k přesnějšímu zaměření polohy.

Po spuštění měření tlačítkem Spustit program každou sekundu změří polohu a takto získané údaje průměruje dokud není stisnuto tlačítko Zastavit.

Během měření se zobrazuje naměřená poloha, aktuální přesnost GPS, počet měření a odchylka naměřeného vzorku dat. Do grafu se vykreslují body podle naměřených poloh, ve středu grafu je vypočítaný průměr, kružnice jsou po 5 metrech.

Po skončení měření lze získané souřadnice uložit pomocí tlačítka Založit waypoint do ad-hoc waypointů.

user/manual/gps.txt · Poslední úprava: 2013/12/08 20:35 (upraveno mimo DokuWiki)