a:Drake

comprehensive geocaching solution

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


spolupracepc

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
spolupracepc [2012/01/26 22:21]
subi
spolupracepc [2013/12/08 20:35] (aktuální)
Řádek 31: Řádek 31:
         * Připojení telefonu přes FTP (vyžaduje instalaci vhodného FTP serveru do telefonu).         * Připojení telefonu přes FTP (vyžaduje instalaci vhodného FTP serveru do telefonu).
  
-  * **Generování FieldNotes z databáze ​GeoGetu** +  * **Generování FieldNotes z pomocné ​databáze ​a:Drake** 
-        * Je možné povolit generování FieldNotes i přímo z aktualizované ​databáze ​GeoGetu.  +        * Je možné povolit generování FieldNotes i přímo z pomocné ​databáze ​a:Drake (_adrake.db3).  
-        * FN se vygenerují od zadaného datumu a času  +        * pomocná databáze ​se nejprve přenese z PDA a následně se FN vygenerují od zadaného datumu a času  
-        * Pro generování FN je použita stejná ​maska, kterou máte přímo v nastavení vlastního ​PocketDrake ​+        * Pro generování FN je použita stejná ​šablona, kterou máte přímo v nastavení vlastního ​a:​Drake ​
         * Po ukončení pluginu je možnost zobrazit keše, u kterých byla vygenerována FN.          * Po ukončení pluginu je možnost zobrazit keše, u kterých byla vygenerována FN. 
         * Nastavení cílového adresáře pro FieldNotes se provádí v menu GeoGetu [Pluginy/​Správce pluginů] a je stejný s adresářem pro přenos FN z PDA.         * Nastavení cílového adresáře pro FieldNotes se provádí v menu GeoGetu [Pluginy/​Správce pluginů] a je stejný s adresářem pro přenos FN z PDA.
 +        * K dispozici je jednoduchý správce FN.
  
   * **Přenos FieldNotes a Stop z a:Drake do PC**   * **Přenos FieldNotes a Stop z a:Drake do PC**
-        * Vyexportované FieldNotes a Tracks programem ​PocketDrake ​budou přeneseny do složek v PC. +        * Vyexportované FieldNotes a Tracks programem ​a:​Drake ​budou přeneseny do složek v PC.
-        * Je možné ještě před přenosem vynutit automatické vyexportování FN nebo Stopy přímo z programu PocketDrake ​+
         * Nastavení cílových adresářů se provádí v menu GeoGetu [Pluginy/​Správce pluginů].         * Nastavení cílových adresářů se provádí v menu GeoGetu [Pluginy/​Správce pluginů].
  
   * **Upload FieldNotes na server geocaching.com**   * **Upload FieldNotes na server geocaching.com**
         * Musíte mít správně nainstalován,​ nastaven a zprovozněn [[http://​geoget.ararat.cz/​doku.php/​user:​skript:​geojarry|GeoJarry]] - vyzkoušejte jeho funkčnost alespoň na nějakém pluginu, který je součástí distribuce GeoJarryho (např. GeoJarry-Download listing).         * Musíte mít správně nainstalován,​ nastaven a zprovozněn [[http://​geoget.ararat.cz/​doku.php/​user:​skript:​geojarry|GeoJarry]] - vyzkoušejte jeho funkčnost alespoň na nějakém pluginu, který je součástí distribuce GeoJarryho (např. GeoJarry-Download listing).
-        * Můžete si vybrat zdrojový soubor FieldNotes buď přímo exportovaný z Programu ​PocketDrake ​a přenesený do PC nebo generovaný z databáze ​GeoGetu+        * Můžete si vybrat zdrojový soubor FieldNotes buď přímo exportovaný z Programu ​a:​Drake ​a přenesený do PC nebo generovaný z pomocné ​databáze ​a:Drake
         * Po uploadu FieldNotes na server se otevře okno prohlížeče se stránkou seznamu nahraných FieldNotes a můžete provést jejich editaci a odeslání jako log.         * Po uploadu FieldNotes na server se otevře okno prohlížeče se stránkou seznamu nahraných FieldNotes a můžete provést jejich editaci a odeslání jako log.
         * Server akceptuje pouze FieldNotes starší než je časová značka posledního minule uploadovaného FieldNote, čili klidně můžete uploadovat to samé znovu a nedojde k duplikaci \\ __Pozor:__ to neplatí pokud na serveru fieldnotes smažete pomocí tlačítka "Clear All Field Notes",​ pak se časová značka vynuluje a dojde k uploadu všech fieldnotes obsažených v souboru znovu. Pro mazání tedy raději použijte zaškrtávátka a tlačítko "Bulk Delete"​.         * Server akceptuje pouze FieldNotes starší než je časová značka posledního minule uploadovaného FieldNote, čili klidně můžete uploadovat to samé znovu a nedojde k duplikaci \\ __Pozor:__ to neplatí pokud na serveru fieldnotes smažete pomocí tlačítka "Clear All Field Notes",​ pak se časová značka vynuluje a dojde k uploadu všech fieldnotes obsažených v souboru znovu. Pro mazání tedy raději použijte zaškrtávátka a tlačítko "Bulk Delete"​.
Řádek 66: Řádek 66:
   * **Správce map**   * **Správce map**
         * Je k dispozici jednoduchý správce map.          * Je k dispozici jednoduchý správce map. 
-        * Seznam map se automaticky načítá z konfiguračních souborů map-config.xml,​ které se nacházejí v instalační a datové složce ​PocketDrake. Pro správnou funkci je nutné provést alespoň jednou připojení přes ActiveSync a načtení konfigurace tlačítkem "​Načíst nastavení"​ v hlavním okně u volby ActiveSync. ​+        * Seznam map se automaticky načítá z konfiguračních souborů map-config.xml,​ které se nacházejí v instalační a datové složce ​a:Drake. Pro správnou funkci je nutné provést alespoň jednou připojení přes ActiveSync a načtení konfigurace tlačítkem "​Načíst nastavení"​ v hlavním okně u volby ActiveSync. ​
         * Vytváří oba podporované formáty map, tedy OSMTracker i BigPlanet, RMaps (SQLite).         * Vytváří oba podporované formáty map, tedy OSMTracker i BigPlanet, RMaps (SQLite).
         * Při tvorbě map se pracuje přímo s datovou složkou PD, tedy musí být k PC připojena přes čtečku karet nebo jako externí disk přes USB kabel. Vytvářet mapy je tedy možné pouze v režimu připojení "​Externí disk"​.  ​         * Při tvorbě map se pracuje přímo s datovou složkou PD, tedy musí být k PC připojena přes čtečku karet nebo jako externí disk přes USB kabel. Vytvářet mapy je tedy možné pouze v režimu připojení "​Externí disk"​.  ​
Řádek 108: Řádek 108:
 ^           ​Použité zkratky na této stránce ​     ^^ ^           ​Použité zkratky na této stránce ​     ^^
 |GG  |program GeoGet ​                | |GG  |program GeoGet ​                |
-|GQ  ​|program ​GeoQuack ​              +|AD  ​|program ​a:​Drake ​               ​
-|GQS |tento plugin ​GeoQuackSync ​     ​|+|ADS |tento plugin ​a:​DrakeSync ​      |
 |FN  |FieldNotes - poznámky z terénu | |FN  |FieldNotes - poznámky z terénu |
 |PDA |PDA, MDA, atp. s OS Android ​   | |PDA |PDA, MDA, atp. s OS Android ​   |
  
  
spolupracepc.txt · Poslední úprava: 2013/12/08 20:35 (upraveno mimo DokuWiki)