a:Drake

comprehensive geocaching solution

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


popis

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
popis [2012/01/06 11:42]
ludekv
popis [2013/12/08 20:35] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Popis programu ====== ====== Popis programu ======
  
-===== Hlavní menu ===== +ipravuje ​se ...
-{{:​main_menu.gif|}} +
-|Filtr |nastaví parametry filtru po potvrzení spustí hledání| +
-|Vyhledání |provede nové vyhledání podle posledního nastaveného filtru| +
-|Mapa |mapa z www.mapy.cz,​ Google atd...| +
-|Poslední keše |rychlý přístup k 9 posledně prohlíženým keším| +
-|Poslední keš |ještě rychlejší přístup na posledně prohlíženou keš, název a ikona se mění| +
-|GPS |sledování GPS| +
-|Ad-hoc waypointy|sem si můžete uložit libovolné body bez vazby na keš, funguje pro ně navigace i mapa| +
-|Nastavení |nastavení parametrů| +
-|Export FieldNotes|Uloží záznamy připojené ke keším ve formátu Field Notes, který jde nahrát na web [[http://​www.geocaching.com/​my/​uploadfieldnotes.aspx|www.geocaching.com]]| +
-|Export GPX|Uloží keše z aktálního výběru do GPX, který lze použít v jiném programu či zařízení| +
-|Správa stop|Umožní exportovat, mazat a zakládat záznamy prošlé trasy, jejich počet není omezen| +
-|Import|Načte data ze souboru ve formátu Pocket Query GPX| +
-|Kódy, šifry|Jednoduchá udělátka pro luštění| +
-|Konec | | +
- +
-===== Stavová řádka ===== +
- +
-Stavová řádka se zobrazuje v horní části obrazovky (je možno ji v nastavení vypnout) a zobrazuje:​ +
- +
-  * Počet akutálně načtených keší +
-  * Počet všech keší v databázi +
-  * Počet evidovaných nalezených keší +
-  * V mapě název a vzdálenost k cíli navigace (keš, waypoint) +
- +
-===== ehled keší ===== +
- +
-Název keše je barevně odlišený podle jejího stavu a vztahu k uživateli +
- +
-**Nenalezená keš** \\ +
-**<fc green>​Nalezená keš</​fc>​** \\ +
-**<fc purple>​Vlastní keš</​fc>​** \\ +
-**<fc gray><​del>​Dočasně mimo provoz</​del></​fc>​** \\ +
-**<fc red><​del>​Archivovaná keš</​del></​fc>​** +
- +
-{{:​list.jpg|Přehled keší}} +
- +
-===== Detail keše ===== +
- +
-Detail keše obsahuje několik obrazovek, mezi nimiž lze přepínat pomocí menu Akce. +
- +
-{{:​det1.jpg|Základní informace}} {{:​det2.jpg|Listing}} +
-{{:​det3.jpg|Waypointy}} {{:​det4.jpg|Logy}} +
-{{:​det5.jpg|Navigace}} {{:​det6.jpg|Mapa}} +
- +
-**Listing** ​se zobrazuje ve víceméně původní podobě se vším formátovánímPokud je k dispozici připojení k internetu program stahuje obrázky a ukládá je do offline složky určené v nastavení (stejné místo jako pro mapy)Načtené obrázky se zobrazí až po novém načtení listingu. +
- +
-//**Známý problém:​**//​ pokud z listingu přejdete na nějaký odkaz, načte se nová stránka, ale není již cesta zpět. Je nutné zvolit jinou keš, po návratu k té původní se listing načte znova. +
- +
-Struktura složek s obrázky je shodná se strukturou, kterou používá GeoGet. Můžete tedy hromadně nahrát obrázky z PC ze složky .\offline\inc v datovém adresáři GeoGetu do složky pro mapy a obrázky v PDA.  +
-To téže složky je možné nahrát i offline listingy generované GeoGetem, pokud je PocketDrake najde, zobrazi v menu Akce tlačítko pro jejich otevření. +
- +
-Pokud se nechcete zbytečně trápit, použijte [[http://​geoget.ararat.cz/​doku.php/​user:​skript:​pocketdrakesync|PocketDrakeSync]],​ který udělá veškerou špinavou práci automaticky. +
- +
-{{ :​cache_menu.gif|}} +
-**Poznámka** se automaticky ukládá při změně obrazovky nebo vrácení do hlavního menu. +
- +
-**Nález** slouží k zapsání nalezené keše (nebo i DNF, poznámky atd...), ukládá se krátká poznámka, datum a čas zápisu (možno upravit). Tyto záznamy se později použijí pro export Field Notes. +
- +
-**Waypointy,​ Logy** zobrazení seznamu připojených waypontů resp. logů +
- +
-**Kompas** zobrazí obrazovku kompasu, zachovává poslední cíl, na který se naviguje +
- +
-**Mapa** přepne do zobrazení mapy +
- +
-**Tagy** mají stejný význam a použití jako v GeoGetu. Ke keši si můžete připojit libovolné značky a pak podle nich keše hledat. Tagy lze využít např. na označení zajímavých keší, které chcete navštívit,​ poznamenání,​ že se podařilo FTF, jsou zde uloženy atributy a další informace. Pokud chcete přidat nový tag, vyberte kategorii ze seznamu případně napište název nové a totéž udělejte pro hodnotu. +
- +
-**Listing GeoGet** - pokud si z GeoGetu překopírujete offline listingy, tímto tlačítkem je můžete přímo zobrazit +
- +
-**Přílohy GeoGet** - pokud si z GeoGetu překopírujete přílohy ke keším, tímto tlačítkem můžete zobrazit jejich seznam a z něj je i otevřít, pokud máte v PDA vhodný program, více v kapitole [[user:​faq:​attach|Přílohy GeoGet]] +
- +
-**Otevřít na webu** otevře stránku keše na internetu, konkrétně URL http://​coord.info/<​kód keše> +
- +
-**Aktualizace z webu** stáhne z internetu GPX keše a aktualizuje databázi PocketDrake. Je třeba být Premium Member, jinak stažení není možné.  +
- +
-**Nastavit ref.bod** uloží souřadnice keše do filtru jako referenční bod, vyhledávání pak bude vztaženo k této keši. +
- +
-**Vymazat** +
- +
-===== Mapa ===== +
- +
-Mapy se ukládají do složky určené v nastavení. Doporučuji dát je na paměťovou kartu, může jich být opravdu hodně. +
- +
-Pro přenos map z PC do PDA-telefonu je nejlepší použít GeoGet a plugin [[http://​geoget.ararat.cz/​doku.php/​user:​skript:​pocketdrakesync|PocketDrakeSync]]. V jeho dokumentaci najdete vše potřebné. +
- +
-Od verze 1.3.0 nabízí mapa pokročilé funkce: +
-  * v případě chybějící kachle vyhledat náhradu v rámci shodného mapového zdroje (lze vypnout/​zapnout v nastavení mapy, zaškrtávátko Rozšířené vykreslování) +
-  * rozšířené zoomování - chybějící měřítko se dopočítá z vhodného existujícího;​ tato funkce je použitelná až po registraci, bez ní lze zoomovat, ale mapový podklad se nezobrazí +
- +
-{{:​zoom1.png|}} {{:​zoom2.png|}} +
-{{:​zoom3.png|}} {{:​zoom4.png|}} +
- +
-Pro technické typy tu máme [[mapa_tech|detailní informace]] o uložení a fungování map. +
- +
-===== Navigace ===== +
- +
-Kompas naviguje na nastavený cíl, pro lepší orientaci je zobrazen i směr pochodu z GPS a pozice slunce. Při přiblížení k cíli se volitelně přepne na miniaturní slepou mapu (radar), kde je zobrazena prošlá trasa a pozice cíle. +
- +
-{{:​compass.jpg|}} +
- +
-Pokud chceme navigovat na souřadnice keše, ťukneme na kompas na hlavní obrazovce detailu keše. +
- +
-Pokud chceme navigovat na waypoint, vybereme ho ze seznamu a opět ťukneme na kompas. +
- +
-Cíl navigace se pamatuje, dokud se pohybujeme v detailu keše, při vyskočení do základního menu a výběru nové keše se nastaví nový cíl na souřadnice právě zobrazené keše. +
- +
-===== Řešení vzorců ===== +
-Verze 1.3.0 přináší pro registrované uživatele [[user:​vzorce|funkce na řešení vzorců]] u multikeší a mysterek (případně kdekoli jinde). +
- +
- +
- +
-===== Export Field Notes ===== +
- +
-Field Notes je jednoduchý textový soubor s poznámkami z "​bojiště",​ který je možné nahrát na web geocaching.com a použít ho pro zápis logů. +
- +
-Stránka pro nahrání: [[http://​www.geocaching.com/​my/​uploadfieldnotes.aspx]] +
- +
-Při exportu si můžete zvolit, od jakého data se mají záznamy brát, standardně je nastaven týden zpět. Do FieldNotes je třeba ukládat čas v UTC (základní světový čas), pro převod se používá nastavená časová zóna v systému. +
- +
-Je možnost nastavit formát poznámky pomocí jednoduché šablony, která umožňuje použít tři zástupné značky: +
- +
-[T] čas nálezu, zapíše se tak, jak byl zadán \\ +
-[N] pořadové číslo nálezu (všechny nalezené keše musejí být v databázi) \\ +
-[L] text logu +
- +
-Příklad:​ +
-^ Šablona ​          ^ Výstup ​                   ^ +
-| [T] #[N] \\ [L]   | 10:55 #536 \\ Díky za bod | +
-| [T] [L] \\ TNLN   | 10:55 Díky za bod \\ TNLN | +
- +
-===== Správa stop ===== +
-{{ :​track_manager.png|}} +
-PocketDrake ukládá prošlou trasu ((pokud je to v nastavení GPS povoleno)) do databáze ''​$pocketdrake.db3''​ uložené v datové složce. Správce stop dovoluje uložené záznamy upravit, vymazat nebo exportovat  +
-do zvolené složky ve vybraném formátu. Název souboru se automaticky tvoří z názvu stopy, pokud název nebyl zadaný, pak se vytvoří podle šablony track_<​datum rrrrmmdd>​_<​čas hhmmss>​. +
- +
-Export a mazání pracuje se stopami označenými pomocí zaškrtávátka vlevo. Pokud vymažete poslední stopu, dojde zároveň k vymazání statistiky výletu a ihned se automaticky založí nová stopa pro další záznam. Při výmazu starších stop není statistika výletu nijak ovlivněná. +
- +
-Tlačítkem nový výlet se vymaže statistika a založí se nová stopa, do které se bude ukládat další záznam. +
- +
-Při vypnutí PocketDrake a novém spuštění programu se pokračuje v záznamu poslední stopy. Z uložených dat se obnoví i statistika výletu a záznam stopy v mapě. +
-Stopa je uložená v oddělené databázi, nakopírování databáze z GeoGetu ji nijak neovlivní. +
- +
-Možné formáty exportu jsou +
- +
-    * GPX +
-    * KML (Google Earth) +
-    * PLT (Ozi Explorer)  +
- +
-Pokud potřebujete jiný formát, zkuste [[http://​www.gpsbabel.org]] nebo online verzi [[http://​www.gpsvisualizer.com/​gpsbabel]] +
- +
-===== Export GPX ===== +
- +
-Ukládá keše podle právě nastaveného filtru do PocketQuery GPX souboru. +
-  +
-===== Import GPX ===== +
- +
-Importuje standardní GPX generované jako PocketQuery ze stránek www.geocaching.com resp. programy pro správu keší (GeoGet, Skrýšotlač,​ …). Zpracovává pouze standardní data podle specifikace GPX od Groundspeaku,​ další speciální rozšíření (např. z GeoGetu) ignoruje. +
- +
-===== Zamknout ===== +
- +
-Vypne displej, ale nechá aplikaci běžet. Vhodné, pokud chcete zaznamenávat trasu a zároveň šetřit baterii a nechat PDA v kapse bez rizika nechtěného provedení nějaké funkce. +
- +
-**Funkce na některých přístrojích nemusí fungovat správně.** +
- +
-===== Kódy, šifry===== +
-Jednoduchý nástroj pro běžné šifry. Překládá text z horního pole, směr překladu se určuje automaticky podle charakteru vloženého textu. +
-  * ROT13 - klasická šifra pro hinty +
-  * Morse - morseovka +
-  * Inv.Morse - morseovka s prohozenými tečkami a čárkami +
-  * MCLVII - římská čísla  +
-  * NumForm - převod číselných soustav, umí dvojkovou, desítkovou osmičkovou a šestnáctkovou +
- +
popis.txt · Poslední úprava: 2013/12/08 20:35 (upraveno mimo DokuWiki)