a:Drake

comprehensive geocaching solution

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


dev

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
dev [2015/11/01 20:42]
ludekv [Vývoj aplikace]
dev [2017/03/18 21:44] (aktuální)
ludekv [Hlášení chyb]
Řádek 4: Řádek 4:
  
 ===== Hlášení chyb ===== ===== Hlášení chyb =====
-Pro hlášení chyb je možné kromě standardních prostředků systému Android použít i [[https://​github.com/​ludekv/​a-drake/​issues|Issue tracker]] +Pro hlášení chyb je možné kromě standardních prostředků systému Android použít i [[https://​github.com/​ludekv/​a-drake/​issues|Issue tracker]].
-Pokud chcete skutečně pomoci, popište, při jaké příležitosti k pádu aplikace došlo a přiložte výpis loguPro jeho získání lze použít program [[https://​play.google.com/​store/​apps/​details?​id=com.nolanlawson.logcat|CatLog]]+
  
-Nastavte filtr na **adrake** ​úroveň logu na **Debug**+Pokud chcete skutečně pomoci, popište, při jaké příležitosti k pádu aplikace došlo ​odešlete protokol o pádu aplikace s poznámkou, podle které jej lze jednoznačně identifikovat. Dřívější postup přes [[https://​play.google.com/​store/​apps/​details?​id=com.nolanlawson.logcat|CatLog]] již nedává smysl, protože nové Androidy nedovolí čtení logů jiných aplikací. ​
  
-{{:catlog:1.jpg|Nastavení filtru}} ​ {{:catlog:​2.jpg|Úroveň logu ...}}  ​+Proto je od verze 5.13 integrována knihovna [[http://www.acra.ch|ACRA]], která logy odesílá na web autora a:DrakePokud zařízení v okamžiku pádu není on-line, protokol se uloží a automaticky se pošle při nejbližší příležitosti,​ tjpři spuštění a:Drake s aktivním připojením.
  
-{{:catlog:3.jpg|... debug}}+Protokol obsahuje vyčerpávající informace o místě chyby, systému a uživatelském nastavení, citlivé údaje (nickname, token pro přihlášení na GC Live API) se neodesílajíK datům kromě autora nemá nikdo přístup.
  
-Zobrazí se seznam hlášení, někde by v něm měla být červená <fc #FF0000>**E**</​fc>​. Seznam uložte a přidejte ho jako přílohu k hlášení ​v [[http://​code.google.com/​p/​a-drake/​issues/​list|Issue trackeru]]. +**Důležité** - protokoly se odesílají pouze tehdy, když si to aktivně zapnete v Nastavení - Zasílání anonymních ​hlášení ​páduve výchozím nastavení je to vypnuté
- +
-{{:​catlog:​4.jpg|}} +
- +
-Alternativně lze výpis logu (ideálně i s informací o zařízení a popisemco k chybě vedlo) rovnou poslat na mail ludek.vondruska<​zavinac>​gmail... +
- +
-{{:​catlog:​5.jpg|}}+
  
 ===== Historie verzí ===== ===== Historie verzí =====
dev.txt · Poslední úprava: 2017/03/18 21:44 autor: ludekv